Kan en region få momsudgifter erstattet af sit forsikringsselskab, når regionen samtidig får udgifterne refunderet gennem den kommunale og regionale refusionsordning?

Det spørgsmål har Retten på Frederiksberg svaret et klart og rungende ”JA” til i en tre-dommer-sag mellem Region Sjælland og et forsikringsselskab. Regionen var repræsenteret af Bech-Bruun.

”Hos Bech-Bruun er vi glade for tilliden fra Region Sjælland i en sag, der kommer til at få stor betydning for alle landets regioner i fremtiden,” siger advokat Camilla Søgaard Hudson.

Sagen udsprang af en brand i et sygehusvaskeri, som regionen drev. Vaskeriet var forsikret mod bygningsbrand, tab af løsøre og meromkostninger ved samme forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet anerkendte dækning af genopbygningsomkostninger, tab af løsøre og meromkostninger, men afviste at erstatte momsen af de udgifter, som regionen afholdt. Forsikringsselskabet mente, at regionen, som følge af momsrefusionsordningen, ikke havde lidt et tab svarende til momsudgifterne og at forsikringsselskabet derfor ikke var forpligtet til at erstatte momsudgifterne.

Henvisning til højesteretsdom fra 2007
Regionen henviste til en højesteretsdom fra 2007.

I den konkrete dom afgjorde Højesteret, at refusion af momsudgifter til en kommune, efter den tidligere momsudligningsordning, ikke fritog forsikringsselskabet fra at erstatte momsudgifter, når kommunen ikke havde fradragsret for momsen efter momsloves regler. I sagen var kommunen også repræsenteret af Bech-Bruun. 

 

lommeregner

Medhold til regionen
Retten på Frederiksberg gav regionen medhold i samtlige synspunkter og dømte forsikringsselskabet til at betale momsbeløbet, renter og sagsomkostninger. Forsikringsselskabet har anket dommen til Østre Landsret.

Samarbejde mellem konfliktløsning og skatteret
Sagen blev ført af senioradvokat Camilla Søgaard Hudson fra Bech-Bruuns konfliktløsningsafdeling og advokat Birka Wendy Mouritzen fra Bech-Bruuns skatteretsafdeling. Sagen er et strålende eksempel på Bech-Bruuns styrke som full-service advokatvirksomhed, hvor det velfunderede samarbejde på tværs af afdelingerne sikrer klienterne den ypperste ekspertise og de bedste løsninger.