Sø- og Handelsretten har afsagt ny dom i en sag, som Bech-Bruun har været sagførende i.

Bech-Bruun har været sagsførende advokat i en sag, hvor Sø- og Handelsretten den 30. august 2021 har afsagt dom, som belyser rækkevidden af udtalelser om konkurrenter og sammenlignende reklame.

Sø- og Handelsretten har på sin egen hjemmeside refereret dommen som følger:

”Retten fandt, at Copydan AVU-medier ved nærmere angivne udtalelser havde overtrådt markedsføringslovens §§ 3, 20 og 21 ifm. deres kommunikation om en aftale fra 2017 (om spillefilm til læring) samt kommunikation til kommuner og skoler om sagsøgte, MPLC. Ej konkurrencestridig adfærd efter konkurrencelovens §§ 6/11 eller TEUF art. 101/102. Skønsmæssigt fastsat erstatning.”

Læs dommen fra Sø- og Handelsretten her.