Photo of Klaus Ewald Madsen Klaus Ewald Madsen Partner +4572273484

Sø- og Handelsretten har meddelt midlertidigt forbud mod salg af kunstige hjerteklapper, der bliver produceret af Meril Life Sciences.

Den amerikanske virksomhed Edwards Lifesciences Corporation er en af verdens førende leverandører af innovative produkter og teknologier til behandling af strukturelle hjertekarsygdomme og er indehaver af en lang række patenter på området. Edwards er markedsledende inden for blandt andet udvikling og salg af kunstige hjerteklapper, herunder aortahjerteklapper til behandling af aortastenose, der er den mest udbredte hjerteklapsygdom i Danmark og i resten af den vestlige verden. 

Midlertidige forbud mod markedsføring og salg af konkurrerende kunstig hjerteklap
Den 30. august 2021 har Sø og Handelsretten meddelt midlertidige forbud mod markedsføring af en konkurrerende kunstig hjerteklap og dets tilhørende afgivelsessystem, der bruges til at indføre og placere hjerteklappen i kroppen. Retten fandt det sandsynliggjort, at de konkurrerende produkter krænker to af Edwards’ patenter. 

Retten afviste i den sammenhæng en række indsigelser om, at patenterne skulle være ugyldige. 

Retten påbød endvidere distributøren af produkterne at tilbagekalde alle leverancer til modtagere i Danmark.
    
Bech-Bruun har repræsenteret Edwards, og sagen blev ført ved Sø- og Handelsretten af advokat Klaus Ewald Madsen

Læs hele kendelsen her.

Operation