Bech-Bruun har udarbejdet en værdiansættelse af en distributionsvirksomhed ved opkøbsovervejelser.

I forbindelse med en distributionsvirksomheds opkøbsovervejelser udarbejdede Bech-Bruun først en værdiansættelse af virksomheden ud fra en DCF-model og ud fra en relativ værdiansættelse, og dernæst udarbejdede Bech-Bruun på baggrund heraf et konkret forhandlingsoplæg.