Bech-Bruun har rådgivet AP Pension i forbindelse med forhandlinger og indgåelse af aftaler med hhv. Horsens Kommune og CASA A/S om forandring af Horsens midtby.

Aftalerne indebærer køb af det eksisterende rådhus, indgåelse af OPP-kontrakt med Horsens Kommune om et nyt rådhus, mageskifteaftaler med Horsens Kommune og udvikling af et nyt byudviklingsprojekt på den eksisterende Kvickly-grund (Sct. Helene Torv) omfattende boliger, erhverv og offentlige funktioner. 

Partner Torben Brøgger har rådgivet AP Pension.