Bech-Bruun har repræsenteret Sandoz A/S i en sag mod AstraZeneca AB m.fl. ved Sø- og Handelsretten, som blev afgjort den 9. juli 2018.

Det lykkedes at forhindre AstraZeneca i at få nedlagt foreløbigt forbud mod markedsføringen af Sandoz’ lægemiddel ”Fulvestrant Sandoz”.

Sandoz fik medhold i, at to formuleringspatenter, som tilhører AstraZeneca, må anses for at være ugyldige som følge af manglende opfindelseshøjde. Disse patenter kunne derfor ikke håndhæves overfor Sandoz.

Det er så vidt ses første gang, at en dansk domstol i første instans har afvist at nedlægge foreløbigt forbud som følge af, at et patent er anset for at være ugyldigt på grund af manglende opfindelseshøjde.

Det vides endnu ikke, om AstraZeneca vil kære Sø- og Handelsrettens kendelse til Østre Landsret.