Siden 1998 har Bech-Bruun bistået Metroselskabet med anlægget af Metroen og Cityringen i København, hvor vi har arbejdet med miljø- og offentligretlige forhold, herunder navnlig ekspropriation, naboret og ledninger.

Vi har derudover arbejdet med grænseflade- og sikkerhedsproblemstillinger og bistået ved aftaleindgåelse og tvistløsning ved bl.a. Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen. Siden 2013 har Bech-Bruun også bistået Hovedstadens Letbane I/S med anlægget af en letbane på Ring 3. Partner Hanne Mølbeck har stået for rådgivningen.