Bech-Bruun har udarbejdet et prissætningsværktøj for en international industrivirksomhed.

På tværs af fem brands og 20 lande har Bech-Bruun opgjort de relevante konkurrenceretlige omkostninger (AAC og LRAIC) og på den baggrund udarbejdet et prissætningsværktøj, som sikrer overholdelse af konkurrencereglerne.