Bech-Bruun har bistået en totalrådgiver i forbindelse med et større industribyggeri, hvor bygherren ønskede syn og skøn om påståede projekteringsfejl, mangelfuld byggeledelse mv.

I en kendelse afsagt i juli 2018 fastslog voldgiftsretten imidlertid, at bygherrens skønstema var ”uegnet som grundlag for syn og skøn”, og derfor måtte ”kasseres i sin helhed”. Kendelsen er særdeles principiel, blandet andet fordi den fastslår, at et skønstema ikke kan anvendes som et juridisk procedureindlæg, der ”leder” en skønsmand i en bestemt retning.

Partner Claus Berg har bistået totalrådgiveren.