Partner Claus Berg har i flere år bistået entreprenørvirksomheden Kai Andersen A/S.

Kai Andersen A/S fik i en markant dom i foråret 2018 medhold i, at Kriminalforsorgen overtrådte udbudsreglerne i forbindelse med udbuddet af lukningsentreprisen for Storstrøms Fængsel.

Landsretten tilkendte desuden Kai Andersen A/S en erstatning for tabt fortjeneste på 4 mio. kr.