Bech-Bruun har bistået The Boeing Company i forbindelse med indsigelser mod kontrakten på levering af nye kampfly til det Danske Forsvar.

I den forbindelse har partner Anne Bergholt Sommer rådgivet og bistået The Boeing Company med anmodning om aktindsigt, varetagelse af retssagen herom ved de danske domstole og ført forhandlinger med forsvarsmyndighederne om imødekommelse af aktindsigtsanmodningen til varetagelse af selskabets interesser.