Bech-Bruun har gennemført en GDPR gap-analyse for Georg Jensen og på baggrund heraf udformet og implementeret relevante politikker og procedurer for Georg Jensens behandling og udveksling af personoplysninger internt i koncernen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Rådgivningen har haft særligt fokus på web, kundeklub, internationale dataoverførsler og ikke mindst et globalt CRM-setup, der har betydet en optimeret udnyttelse af kundeoplysninger og samtidig større gennemsigtighed for kunderne.