Bech-Bruun har i 2018 ført en voldgiftssag for en industrivirksomhed, der havde påtaget sig at udføre turbinerenovering for et fælleskommunalt affaldsselskab.

I forbindelse med arbejdernes forsinkelse opstod der tvist om, hvorvidt de aftalte kontraktvilkår også var gældende for visse ekstraarbejder, der var årsag til forsinkelsen. Voldgiftsretten fastslog, at de oprindeligt aftalte ekstraarbejder med branchesædvanlige ansvarsfraskrivelse for konsekvenser af forsinkelser var gældende for det samlede arbejde. Affaldsselskabet fik derfor ikke medhold i det fremsatte erstatningskrav for driftstab m.m., men fik alene medhold i et bodskrav på 0,5 pct. af det aftalte ekstraarbejde.

Sagen blev ført af partner Carsten Pedersen.