Bech-Bruun samarbejde

En virksomhed havde uden den fornødne miljøgodkendelse anvendt store mængder bygge- og anlægsaffald, herunder PCB-holdigt.

Som led i kommunens håndhævelse af miljølovgivningen var det udover den sædvanlige stillingtagen til, om der skulle ske fysisk eller retlig lovliggørelse, nødvendigt at tage stilling til betydningen af et nationalt forbud med anvendelse af PCB-holdigt affald. Bech-Bruun bistod med håndteringen af alle retlige spørgsmål, herunder særligt spørgsmål af strategisk betydning i forhold til Miljøstyrelsens vurdering af det nationale forbuds rækkevidde.