Bech-Bruun samarbejde

I forbindelse med den store brand på en virksomhed på Fredericia Havn i februar 2016 blev der udledt flere tusinde tons koncentreret gødning til Lillebælt.

Den potentielle skade blev af eksperter vurderet til op mod 1,5 mia. kr.

Fredericia Kommune åbnede derfor som den første kommune i Danmark egentlig sagsbehandling under miljøbeskyttelseslovens miljøskadekapitel, og Bech-Bruun har bistået kommunen under hele forløbet, herunder ved drøftelser med Miljøstyrelsen, den ansvarlige virksomhed, forsikringsselskaber. Efter omfattende modelberegninger kunne det konstateres, at heldige omstændigheder indebar, at der ikke var tale om en miljøskade, og sagen kunne derfor afsluttes med en afgørelse herom.