Bech-Bruun har bistået Elbit Systems Ltd. i en række projekter med forhandlinger og kontraktindgåelse med det Danske Forsvar.

I den forbindelse har partner Anne Bergholt Sommer rådgivet om processen for strategi i planlægning og afgivelse af tilbud, kvalitetssikring af tilbud og forhandlinger med Forsvaret.

Bech-Bruun har herudover behandlet og varetaget Elbits interesser i forbindelse med anmodning om aktindsigt, indgivelse af klage over kontrakttildeling og ført sager herom ved Klagenævnet for Udbud.