Bech-Bruun samarbejde

Bech-Bruun har rådgivet Aarhus Kommune om, hvordan planloven kunne ændres således, at det ville blive muligt at bygge boliger (med altaner) i højden på Aarhus Havn, selvom disse lejlighedsvis ville blive påvirket af lugtgener fra havnens virksomheder.

Rådgivningen omfattede analyse af såvel gældende ret som udarbejdelse af udkast til lovforslag om ændring af planloven samt strategisk rådgivning i forhold til forhandlinger med Erhvervsstyrelsen som relevante interesseorganisationer.