Den danske allergikoncern ALK har efter en udbudsproces besluttet at outsource koncernens globale DPO-funktion til Bech-Bruun. Bech-Bruun skal dermed fungere som databeskyttelsesrådgiver for koncernens selskaber i ind- og udland.

Alle offentlige myndigheder og visse private organisationer skal med den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), der fik virkning den 25. maj 2018, udpege en såkaldt Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver, der blandt andet skal rådgive og overvåge organisationens overholdelse af forordningen og sikre interne politikker om beskyttelse af personoplysninger. Bech-Bruun er efter en udbudsproces udvalgt til at varetage denne funktion for ALK. 
 
”Vi er meget glade for at få lov til at hjælpe ALK med at varetage deres globale DPO-funktion. Vi vil til varetagelsen af rollen blandt andet benytte os af vores verdensomspændende netværk af forbindelsesadvokater,” udtaler partner Thomas Munk Rasmussen. Thomas er leder i Bech-Bruuns afdeling for Corporate Compliance & Investigations, der blandt andet er specialiseret i at rådgive om og varetage opgaver i forbindelse med databeskyttelsesforordningen. 
 
Med Bech-Bruun som global databeskyttelsesrådgiver får ALK en erfaren og specialiseret rådgiver.
 
Udpegelsen af Bech-Bruun som global databeskyttelsesrådgiver for ALK glæder Kristoffer Fog, Senior Director i Corporate Affairs & Legal, der udtaler:

”Med udpegelsen af Bech-Bruun som vores globale databeskyttelsesrådgiver understøtter vi på en simpel og effektiv måde vores fortsatte arbejde med beskyttelse af persondata i ALK med en solid og erfaren udbyder, som med sine kompetencer kan varetage denne kritiske rolle samt monitorere og rådgive os på bedste vis. Det er ikke mindst vigtigt, når man som ALK er en global allergivirksomhed med tårnhøje krav til sig selv, hvad enten det gælder produkter og services til folk med allergi eller beskyttelse af persondata."

Bech-Bruuns DPO-service
Det kan være vanskeligt at finde og økonomisk byrdefuldt at ansætte den rette person til en DPO-stilling, der opfylder forordningens krav om ekspertviden om og praktisk erfaring med persondataret. Derfor har Bech-Bruun udviklet en DPO-service, der varetager de opgaver, som persondataforordningen kræver, og mere til. 

Ved at outsource DPO-funktionen til Bech-Bruun får man for et fast månedligt beløb en ekstern DPO-service, som varetager alle de opgaver og den løbende uddannelse, som persondataforordningen kræver af en DPO, ligesom der vil være en økonomisk besparelse sammenlignet med ansættelse af en DPO. Derudover indebærer outsourcing en større fleksibilitet, fx løbende op- og nedskalering af opgaven i forhold til jeres behov samt ingen sårbarhed ved sygdom, ferie mv.

Læs mere her om Bech-Bruuns DPO-service.