Bech-Bruun samarbejde

WhiteAway Group A/S har indgået aftale om køb af det svenske selskab Tretti AB, der er baseret i Stockholm. 

WhiteAway er Danmarks største online forhandler af hvidevarer og andre husholdningsapparater mv.

Tretti er en af de førende online forhandlere af hvidevarer og andre husholdningsapparater mv. i Sverige og har også aktiviteter uden for Sverige, herunder i Danmark.

Sælger er Qliro Group AB, der er børsnoteret og ejer af en række andre selskaber, der tilsammen gør koncernen til en af de førende e-commerce aktører i Norden.

Købet er betinget af godkendelse fra de svenske konkurrencemyndigheder.

Bech-Bruun har haft fornøjelsen af at bistå WhiteAway i forbindelse med transaktionen.