DONG Gas Distribution er blevet solgt til Energinet.dk. Bech-Bruun har rådgivet Energinet.dk gennem hele forløbet.

DONG Energy og Energinet.dk har indgået aftale om køb af DONG Energys datterselskab, DONG Gas Distribution A/S. Aftalen betyder, at Energinet.dk overtager Dong Gas Distribution og dermed gasdistributionsnet og gasdistributionsaktiviteter i den sydlige del af Jylland og på Syd- og Vestsjælland. Prisen er mellem parterne aftalt til kr. 2,325 mia. Bech-Bruun har rådgivet Energinet.dk gennem hele forløbet.

Frasalget af DONG Gas Distribution sker som en del af den politiske aftale om at børsnotere Dong Energy. Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne, De Radikale og SF besluttede i september 2015 at børsnotere selskabet og samtidig frasælge gas- og olieinfrastruktur til Energinet.dk.

Aftalen er betinget af, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Finansministeriet og Konkurrencestyrelsen godkender handlen.