Med salget af Nordjyllandsværket fuldender Vattenfall salget af sine danske kraftværker.

Bech-Bruun har gennem længere tid rådgivet Vattenfall omkring salget af dets danske kraftværker, den seneste tid om salget af Nordjyllandsværket til Aalborg Kommune.

Den 24. juni 2015 underskrev Vattenfall overdragelsesaftalen med Aalborg Kommune. Værket vil blive en del af kommunens forsyningsvirksomhed.

Handlens gennemførelse afventer opfyldelse af en række betingelser. Handlen forventes endeligt gennemført ved årsskiftet. Værket, der er et af Europas mest effektive kraftvarmeværker, handles til en enterprise value på omkring 825 mio. kr.

Siden starten af 2013 har Bech-Bruun bistået Vattenfall med salget af Amagerværket til HOFOR (2013-2014) og af Fynsværket til Fjernvarme Fyn (2014-2015). Derudover har Bech-Bruun bistået Vattenfall med salget af dets danske ingeniørafdeling (2013). Den samlede værdi af de tre solgte værker udgør cirka 4 mia. kr.

Bech-Bruun har rådgivet om alle juridiske forhold i forbindelse med transaktionerne.

Strategisk frasalg
Med salget af Nordjyllandsværket har Vattenfall solgt alle dets danske kraftværker. Frasalget er sket som led i Vattenfalls strategi om at nedbringe dets CO2-udledning og i øvrigt fokusere på kernemarkeder. Vattenfall har dog efter frasalget fortsat væsentlige aktiviteter i Danmark, herunder særligt inden for vindkraft, hvor Vattenfall har en førende position både inden for land- og havvind, samt inden for handel med og transport af brændsler.