Bech-Bruun har bistået Vattenfall med dets salg af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk A/S til Fjernvarme Fyn.

Den 1. april 2015 gennemførtes closing af transaktionen, hvor Fjernvarme Fyn overtog Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk A/S.

Overdragelsesaftalen blev underskrevet tilbage i december 2014, men gennemførelsen af transaktionen har afventet opfyldelse af en række betingelser, herunder Fjernvarme Fyns opnåelse af produktionsbevilling fra Energistyrelsen og fusionsgodkendelse fra konkurrencemyndighederne.

Vattenfall har nu solgt tre af dets fire danske kraftværker, herunder to af dets tre centrale kraftværker. Vattenfall ejer fortsat Nordjyllandsværket i Aalborg. Vattenfall driver derudover væsentlige aktiviteter inden for bl.a. vind og energihandel i Danmark.

Fjernvarme Fyn, der er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, distribuerer i forvejen fjernvarme til varmekunder i Odense og i andre områder på Fyn gennem et omfangsrigt ledningsnet, herunder varme produceret på Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk.

Du kan læse mere om transaktionen på corporate.vattenfall.dk.