Partner
Aarhus

Tina Braad

Tina Braad er specialiseret inden for entrepriseret og udbudsret

Tina Braad har igennem 20 år rådgivet primært offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder men også private virksomheder i forbindelse med entrepriseret, udbud og udlicitering, herunder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af større, komplekse infrastruk-turelle projekter og bygge- og anlægsopgaver.

Tina har stor erfaring med bl.a. udarbejdelse af kontrakter og tilrettelæggelse af udbudsstrategi, gennemførelse af udbud, herunder tilrettelæggelse af og deltagelse i dialoger og komplekse forhandlinger samt kvalitetssikring af udbudsmateriale. Tina har desuden betydelig erfaring med rådgivning i forbindelse med udbudsretlige, offentligretlige og entrepriseretlige tvister. Tina har således gennemført mere end 100 klagesager ved Klagenævnet for Udbud samt en række domstols- og voldgiftssager.

I perioden 2005-2014 underviste Tina i faget ”Offentlig kontraktindgåelse, EU-udbud og nationale regler” på kandidatdelen på Aarhus Universitet, ligesom Tina er foredragsholder i forbindelse med en række kurser/seminarer om udbuds- og entrepriseretlige emner, herunder for IKA, Insight Event, Nohrcon og Bygherreforeningen.

 

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

 • Fast ejendom og Entreprise
 • Udbud
 • Offentlig virksomhed og forvaltning

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem, SAHL Arkitekter A/S
 • Medlem af Danske Advokaters udbudsgruppe
 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Publikationer

 • Udbudsloven, kapitel 12: Pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden - hvad nu?, Ex Tuto. Artikel

Uddannelse og sprog

 • LLM
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

On the social infrastructure side a team led by Tina Braad continues to advise DNV Gødstrup, a project seeking to unify five existing hospitals into one. 

ILFR1000, Energy & Infrastructure