Managing partner
København

Simon Evers Hjelmborg

Simon Evers Hjelmborg er specialist i EU- og Konkurrenceret

I rollen som managing partner i Bech-Bruun har Simon Evers Hjelmborg ansvaret for den daglige ledelse af Bech-Bruun. Han har gennem de seneste år i samarbejde med direktionen stået i spidsen for flere organisatoriske og strategiske forandringer, der har styrket Bech-Bruuns position på markedet.

Som tidligere leder i Bech-Bruuns afdeling for EU- og Konkurrenceret har Simon indgående erfaring med strategisk rådgivning indenfor alle aspekter af konkurrenceretten, herunder bl.a. fusionskontrol, misbrugssager, kartel- og konsortieaftaler samt myndighedshåndtering såvel ift. Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Udover arbejdet som managing partner rådgiver Simon offentlige klienter om alle forhold ved udbudsprocesser. Derudover er han hos både danske og internationale klienter en eftertragtet rådgiver i forbindelse med compliance-programmer og den komplekse EU-ret, hvor han har indgående erfaring med at føre konkurrence-, statsstøtte- og udbudssager for EU-domstolene, landsretterne, Sø- og Handelsretten, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud.

Endelig har Simon i en lang årrække været ekstern lektor i både EU-konkurrenceret, EU-udbudsret og Privatiseringsret på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Regulatoriske forhold
 • Udbud

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Energiøkonomisk Selskab
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Dansk forening for Udbudsret
 • Medlem, Forening for Konkurrenceret

Publikationer

 • EU Udbudsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 650 sider. Bog
 • EU Public Procurement Law – The Public Sector Directive – The Utilities Directive, Djøf Publishing. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder – forsyningsvirksomhedsdirektivet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Hvor megen konkurrence skal der være i en konkurrencepræget dialog?, Ugeskrift for Retsvæsen. Artikel
 • Public Procurement Law – the EU directive on public contracts, DJØF Publishing. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Konkurrenceretten i Danmark og EU, Schultz Forlag. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • The Wharton School
 • Harvard Business School
 • Engelsk
 • Tysk

Ratings