København

Pernille Skovgaard Møller

Photo of Pernille Skovgaard Møller

Pernille Skovgaard Møller er specialiseret inden for konkurrence- og udbudsret

Pernille Skovgaard Møller rådgiver om alle aspekter inden for konkurrenceretten og har betydelig erfaring med gennemførelse af konkurrenceretlige compliance-programmer og leniency-processer. Hun repræsenterer i et stort omfang klienter i sager om konkurrenceretlige forhold ved de danske konkurrencemyndigheder og domstole. I den sammenhæng varetager Pernille særligt erstatningssager, der udspringer af overtrædelse af konkurrencereglerne.  

Pernille har bred erfaring med at bistå erhvervsvirksomheder ved dawn raids samt udarbejdelse og gennemgang af alle former for aftaler og kontrakter med konkurrenceretlige perspektiver. 

Inden for udbudsretten har Pernille stor indsigt og forståelse for forberedelse og gennemførelse af udbudsprocesser samt den efterfølgende håndhævelse af selve udbudsreglerne – i den forbindelse rådgiver hun klienter om udbudsprocesser efter udbudsloven.

Pernille er desuden medlem af styregruppen i Young Competition Law Professionals, som er en underafdeling af Konkurrenceretsforeningen.

Teamet

Udbud

  • Udbud
  • EU- og konkurrenceforhold

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Dansk Forening for Konkurrrenceret
  • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret

Publikationer

  • Rådgiverinhabilitet i forbindelse med offentlige udbud, Retsvidenskabeligt Tidsskrift. Artikel
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids, EU & Menneskeret. 20 sider. Artikel

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk