Advokat

Mathias Rose Svendsen

Mathias Rose Svendsen er specialiseret inden for energi, forsyning og infrastruktur

Mathias Rose Svendsen har flere års erfaring med at rådgive danske og udenlandske aktører, herunder kapitalfonde, producenter og distributører, om transaktioner, investeringer og regulatoriske forhold på energi-, forsynings- og infrastrukturområdet. 

Mathias kombinerer en stærk akademisk baggrund med branchespecifik rådgivning med særligt fokus på renewable energy og clean tech, og han har bistået en række aktører med investeringer, transaktioner og tvister inden for området. Mathias har endvidere erfaring med olie- og gassektoren, ligesom han rådgiver offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber.

Mathias forener indsigt i transaktionsprocesser og branchens regulatoriske forhold for at sikre en ligevægt i balancen mellem juraen og de kommercielle målsætninger fra klienten. 

Ved siden af advokatgerningen er Mathias forfatter til en række juridiske artikler inden for forskellige juridiske discipliner, ligesom han siden 2015 har været aktiv som medforfatter på Karnovs Lovsamling. Han har i den forbindelse udarbejdet en lang række lovkommentarer, som bl.a. omfatter elforsyningsloven, kontinentalsokkelloven og naturgasforsyningsloven.

 

Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Infrastruktur
  • Miljø
  • Offentlig virksomhed og forvaltning