Advokat
Aarhus

Liv Palmelund Osborg

Liv Palmelund Osborg er specialiseret i persondata- og it-ret

Liv Palmelund Osborg rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt offentlige myndigheder om persondataret, it-ret, compliance og kommercielle forhold.

Som advokat har Liv rådgivet virksomheder og offentlige myndigheder i forbindelse med implementeringen af persondataforordningen og de danske særregler, og hun har herfra stor erfaring med at udføre persondataretlige analyser, risikovurderinger og persondata-mapping. Liv har indgående erfaring med at rådgive om persondata compliance i praksis og med at foretage løbende vurderinger af persondataretlige udfordringer for både dataansvarlige og databehandlere.

Liv har tidligere arbejdet i store globale finansielle virksomheder og hos offentlige myndigheder, og hun har derigennem opnået omfattende kendskab til de praktiske udfordringer, som persondataretten - og ikke mindst persondataforordningen – og generel compliance har for myndigheder, virksomheder og globale koncerner.

Som nordisk DPO for en af verdens største datavirksomheder og kreditoplysningsbureauer har Liv desuden fået indgående erfaring med styringen af og udførelsen af GDPR-projekter i en global koncern.


Teamet

It og digitalisering

  • It og digitalisering
  • Persondata
  • Compliance

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Uddannelse i udlandet
  • Engelsk
  • Svensk
  • Tysk