Partner
København

Kaspar Bastian

Kaspar Bastian er specialist i skatteret

Med mange års erfaring har Kaspar Bastian specialiseret sig inden for skatteproces. Kaspar er ledende partner i Bech-Bruuns gruppe for skatte- og afgiftsproces og rådgiver om nationale og internationale tvister med skattemyndighederne. Kaspar fører løbende sager om selskabers, virksomheders og privates skatteforhold, international skatteret, transfer pricing, moms, told og andre EU-baserede afgifter.

Kaspars erfaring som procedør kommer tydeligt til udtryk i det betydelige antal rets- og klagesager om skatte- og afgifter, han har ført ved domstolene, EU-Domstolen Landsskatteretten, Skatterådet og de administrative klagemyndigheder.

Med en effektiv, målrettet og løsningsorienteret rådgivningsstil varetager han klienternes interesser på alle stadier af tvister med skatte- og afgiftsmyndighederne, lige fra skatterevisioner og materialeanmodninger til strategiske spørgsmål og førelse af klage- og retssager. Kaspar rådgiver desuden i sager om løsning af international dobbeltbeskatning, herunder mutual agreement procedures.

Han rådgiver og repræsenterer også klienter i sager om skattestrafferetlige forhold.

Endelig er Kaspar forfatter til adskillige artikler og en bog om skatteprocessuelle forhold samt underviser på Bech-Bruun Academy.

Teamet

Skat

 • Skat
 • EU- og konkurrenceforhold
 • Konfliktløsning

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
 • Medlem, Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Medlem, International Fiscal Association

Publikationer

 • The Danish approach to transfer pricing, Transfer Pricing International Journal (Bloomberg BNA). 4 sider. Artikel
 • De nye regler om "Anti-clustering", Ugeskrift for Skat. Artikel
 • International Licensing and Technology Transfer: Practice and the Law, Kluwer Law International. Bog
 • Omgørelse, Djøf forlag. 130 sider. Bog
 • Arbejdsmarkedbidrag ved arbejde i udlandet, Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artikel
 • Udbytte i omstruktureringsåret - kravet om ejertid på mindst et år, Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artikel
 • Skattefri koncerntilskud, Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artikel
 • Forventningsprincippet - hvornår er en tilkendegivelse åbenbart uhjemlet?, Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • LLM
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Chambers and partners

Kaspar Bastian is well known for his work on contentious matters related to tax and frequently represents clients before the National Tax Tribunal and the Danish courts. One client highlights his "very good field of advice during tax proceedings" while another describes him as "diligent, detailed and very efficient."

Chambers Europe, Tax

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Kaspar Bastian heads the tax litigation group, (...)

Legal500, Tax

 

Chambers and partners

Tax litigation head Kaspar Bastian focuses on cases concerning duty issues and criminal tax investigations. He also covers transfer pricing, international tax and M&A planning matters.

Chambers Global - Tax