Partner
København

Jesper Kaltoft

Jesper Kaltoft er specialist i konkurrenceret og udbudsret

Jesper Kaltoft rådgiver danske og udenlandske klienter i at manøvrere inden for rammerne af konkurrenceretten. Sammen med ledelsen fastlægger han den strategi, der er bedst compliance-mæssigt og operationelt, når det kommer til fx pris- og rabatforhold, distributionssystemer og samhandelsrelationer.

I forbindelse med myndighedsundersøgelser og anmeldelsespligtige fusioner bistår han med at finde løsninger på rejste bekymringer, der er acceptable og implementerbare for klienten. Han har ført talrige sager om konkurrenceretlige forhold ved de danske konkurrencemyndigheder, EU-Kommissionen og domstolene, herunder i forbindelse med anmeldelsespligtige fusioner.

Inden for udbudsretten rådgiver Jesper en række offentlige virksomheder og myndigheder om alle aspekter fra fastlæggelse af udbudsstrategi til proceshåndtering, særligt i forbindelse med komplekse kontrakter. Han rådgiver private virksomheder om deres deltagelse i udbudsprocesser, herunder om indgåelse af konsortiesamarbejder. Han har ført en række sager inden for udbudsområdet for Klagenævnet for Udbud og ved domstolene og bidraget i forbindelse med redegørelser og undersøgelser for offentlige myndigheder. 

Jesper eksekverer effektivt og løsningsorienteret med en udpræget evne til at forstå komplicerede forretningsforhold og kommercielle aspekter.

Jesper er medforfatter på bøger, artikler og vejledninger om konkurrenceret, fusionskontrol og udbudsret. Han har i en årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet og undervist på advokatuddannelsen, hvor han i dag fungerer som censor.


Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Udbud
 • Compliance
BB
Partner Jesper Kaltoft
"Jeg kan hurtigt visualisere, hvad der er behov for, og hvordan der bedst leveres på det."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Danske Selskab for Byggeret
 • Medlem, Dansk Forening fo Udbudsret
 • Medlem, Danish Contract Management Association
 • Medlem, Dansk Forening for Konkurrenceret

Publikationer

 • Fusionskontrol i Danmark (medforfatter), Djøf Forlag. Bog
 • Løbende bidragsyder til ErhvervsGuiden – Om konkurrenceret og markedsføringsret, Magnus (Wolters Kluwer). Bog
 • Contributor to Company Acquisitions Handbook (Competition Law), Bloomsbury Professional Limited. Bog
 • Tilbudsloven, Thomson Reuters. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • LLM
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Chambers and partners

Jesper Kaltoft is favoured by clients for the commercially minded approach he takes to competition matters, with one reporting that he is "very good at understanding complex business matters and at putting himself in our position," adding: "He really understands the commercial side." His expertise includes distribution law, merger control and other EU law issues.

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law