Partner
København

Jacob Brandt

Jacob Brandt er specialist i miljø, naturbeskyttelse, planlægning og forsyning

Jacob Brandt har beskæftiget sig med miljøretten i en lang årrække og har i den forbindelse varetaget en række sager, der har haft stor betydning for både klienter, samfundsforhold og den politiske udvikling på området.

Fra sin tid i Miljøministeriet, og ikke mindst gennem sin mangeårige rådgivning af særligt offentlige klienter, har Jacob opnået et indgående kendskab til problemstillinger, udover de rent juridiske, inden for feltet. Han bliver derfor af klienter ofte brugt som strategisk sparringspartner. Jacob rådgiver primært offentlige myndigheder og virksomheder om alt fra forsyning, miljø- og naturbeskyttelse ved bl.a. myndighedsbehandling af bygge- og anlægsprojekter, herunder nogle af landets største infrastrukturprojekter, til plan- og byggeretlige spørgsmål i forbindelse med by- og projektudvikling.

Jacob beskæftiger sig, som et integreret element i sagerne, ofte med kommunal- og forvaltningsretlige forhold, og har et sjældent overblik over en meget kompleks regulering.
  
Derudover har Jacob gennem sit formandskab for Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg, sin bestyrelsespost i ATV-fonden for jord & grundvand samt sit formandskab for netværk for affaldsjura og deltagelse i Teknisk Råd i DAKOFA, en stærk tværfaglig indsigt i disse sektorers udvikling og forhold.

Teamet

Miljø

 • Miljø
 • Energi og Forsyning
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
BB
Partner Jacob Brandt
"Det er afgørende at kunne forstå og agere i en politisk ledet organisation, når man arbejder med offentlige klienter."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Formand, Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg
 • Formand, DAKOFAs netværk for affaldsjura
 • Bestyrelsesmedlem, ATV-fonden for jord og grundvand
 • Medredaktør, Tidsskrift for miljø
 • Medlem, DAKOFAs Teknisk Råd
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Selskab for miljøret

Publikationer

 • Restrictions on export of used EEE: A study on the legal possibilities to restrict exports of used electric and electronic equipment, Nordisk Ministerråd. 69 sider. Rapport
 • Indeklimaproblemer og byfornyelsesloven, Tidsskrift for Miljø nr. 3. Artikel
 • Ret og vrang om kystbeskyttelse, Teknik & Miljø. Artikel
 • Cirkulær økonomi skaber usikkerhed i kommuner, Teknik & Miljø. Artikel
 • Miljøret, Karnov Group. 496 sider. Bog
 • Miljøretlig regulering af minedriften i Grønland, Tidsskrift for Miljø nr. 4. Artikel
 • Juridiske rammer for sorteringsanlæg – gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale sorteringsanlæg, Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1558. Rapport
 • Byggeloven finder (stadig) anvendelse på indeklimaproblemer fra jordforurening, Tidsskrift for Miljø, nr. 8. Artikel
 • Forældelse på miljørettens område, Tidsskrift for Miljø, nr. 10. Artikel
 • Krav til adgangsveje ved afhentning af beholdere til dagrenovation inde på ejendommene, Tidsskrift for Miljø, nr. 5. Artikel
 • Gebyrfritagelserne i affaldsbekendtgørelsen, Teknik og Miljø, nr. 3. Artikel
 • Nye regler for affaldsregulativer, Teknik og Miljø, nr. 2. Artikel
 • Byggeloven kan bruges ved indeklimaproblemer, Teknik og Miljø, nr. 3. Artikel
 • Kan kommunen gå efter grundejeren ved ulovlige affaldsoplag?, MAD, nr. 2. Artikel
 • Kommunernes ansvar for kloaksystemer ved oversvømmelser, danskVand, nr. 4. Artikel
 • Ansvar for grundvandsstigninger ved kloakrenoveringer, Teknik og Miljø, nr. 3. Artikel
 • Kommunernes ansvar for afledning af overfladevand, Ugeskrift for Retsvæsen. Artikel
 • Kommunernes ansvar efter vandløbsloven, Tidsskrift for Miljø, nr. 1. Artikel
 • Kompendium til distancekursus i miljøret - "Affald", IBC Euroforum. Bog
 • Skader på vandmiljøet og miljøansvar, Teknik og Miljø, nr. 6/7. Artikel
 • Affaldssektoren i forandring, Teknik og Miljø, nr. 2. Artikel
 • Jordforureningslovens § 40 - mistankekravet og forureningstidspunktet i lyset af nyere administrativ praksis, Tidsskrift for Miljø nr. 12, december. Artikel
 • Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Artikel
 • Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Artikel
 • Konkurrencepræget dialog - en åbning for offentlig-privat partnerskab?, EU-ret & Menneskeret, nr. 1. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Bech-Bruun’s environmental practice is ‘among the best’ and provides the full range of services for a broad range of clients, including public sector entities such as the Danish Agriculture and Food Council and the Region Zealand. The five-partner team is led by the ‘very skilled and service-minded’ Håkun Djurhuus and Jacob Brandt, who stands out for his ‘strategic mindset and experience from the regulatory side’. The group advised the Municipality of Fredericia in relation to the spillage of liquid fertiliser in the harbour. Other highlights include the department assisting Femern with public law matters regarding the construction of a tunnel; and advising Nord Stream 2 on the construction and operation of two pipelines in the Baltic Sea, including the environmental impact assessment.

Legal 500, Environment