Partner
København

Hanne Mølbeck

Hanne Mølbeck er specialist i offentlige- og miljøretlige forhold

Hanne Mølbeck har de sidste 20 år arbejdet med offentlige- og miljøretlige forhold, herunder særligt infrastruktur og ekspropriation.

Som en af landets førende specialister inden for ekspropriation er Hanne kendt for sin klare tale og rådgivning, sine konstruktive samarbejdsevner i forbindelse med sagerne og sin dybe forståelse og interesse for udviklingen af samfundets infrastruktur.

Hanne bistår fx Metroselskabet i forbindelse med driften af Metroen og anlægget af Cityringen. Derudover har hun meget erfaring med andre typer af infrastruktur (letbaner, veje, ledninger, havne m.v.), og hun rådgiver ofte regioner og kommuner om arealer og rettigheder i bred forstand. Det betyder, at hun bl.a. arbejder med lokalplaner, byudviklingsprojekter, matrikulære forhold samt sikring og flytning af ledninger.

Hanne repræsenterer primært den offentlige sektor, herunder navnlig offentlige anlægsmyndigheder og infrastrukturejere, men bistår også private virksomheder indenfor specialet.
Hanne underviser ofte og holder oplæg om emner indenfor offentlige- og miljøretlige forhold samt deltager i relevante netværk.

Teamet

Infrastruktur

 • Infrastruktur
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Miljø
BB
Partner Hanne Mølbeck
"Jeg mener, det er vigtigt at kunne give klare svar, som folk kan bruge til noget."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Næstformand, Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret

Publikationer

 • Ekspropriation i praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bog
 • Udbygningsaftaler – et nyt redskab i planlægningen, Miljø & Teknik. Artikel
 • Nye muligheder for flydende byudvikling, Stads & Havneingeniøren. Artikel
 • Planloven og vand, Ugeskrift for Retsvæsen. Artikel
 • Husbåde – juridiske aspekter, www.husbaadsviden.dk. Artikel
 • Kan kommuner ekspropriere til golfbaner?, Stads- og Havneingeniøren. Artikel
 • Husbåde – gammelt fænomen eller nyt juridisk begreb, Stads- og Havneingeniøren. Artikel
 • Ekspropriations- og naboretlige problemstilinger forbundet med Metroens etablering, Landinspektøren. Artikel
 • Husbåde – en udfordring, DE Ejendomsmægleren. Artikel
 • Husbåd – hus eller båd?, Ugeskrift for retsvæsen. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

It is in infrastructure work, though, where the firm has perhaps been most successful. Most notably this sees it continue to advise Femern on the environmental and associated issues regarding the drafting of the bill concerning the construction and operation of the Fehmarnbelt Fixed Link to Germany.

Another ongoing example of that regulatory work sees a team led by partner Hanne Mølbeck continue to advise Metroselskabet on all aspects of the planning, construction and operation of the Copenhagen Metro. This year that saw the firm involved in the drafting of a bill by the Danish Ministry of Transport seeking to contain the noise pollution caused by the extensive construction of the new City Circle Line.

ILFR1000, Energy & Infrastructure
Bech-Bruun Recommended by Legal500

Clients rate Bech-Bruun’s team as being one of ‘the best in the field’ in all aspects of environmental law, including litigation and regulatory matters. Djurhuus successfully represented the Agriculture & Food Council before the High Court of Western Denmark in a dispute with a Danish municipality regarding illegal conditions in an environmental permit. (...), the team includes infrastructure specialist Hanne Mølbeck (...).

Legal 500, Environment

Chambers and partners

Key contacts include Per Hemmer, Haakun Djurhuus, Hanne Moelbeck, Johan Weihe and Peter Oestergaard Nielsen, who each head different aspects of the department's work.

Chambers and Partners Europe, Public Law