Partner
København

Håkun Djurhuus

Håkun Djurhuus er specialist i miljøret og entreprise

Håkun Djurhuus er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. 

Håkun Djurhuus er leder af Bech-Bruuns miljøretsgruppe og af Bech-Bruuns businessteam; Landbrug og fødevarer.

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. 

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. 

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

Teamet

Miljø

 • Miljø
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Konfliktløsning
 • Fast ejendom og Entreprise

Hverv og medlemskaber

 • Formand, Regeringens Ekspropriationsudvalg
 • Offentlig beskikket ekspertmedlem af Energiklagenævnet
 • Ministerudpeget medlem af Miljøministeriets Ekspertpanel for forenkling af den danske miljø- og naturlovgivning
 • Medlem af Aftagerpanelet på Master i Miljø- og Energiret ved Aarhus Universitet
 • Medlem, Voldgiftsinstituttets udvalg til revision af voldgiftsloven
 • Medlem, Dansk Industri's miljøudvalg
 • Medlem, Dansk Industri’s Miljølovspanel
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Advokatrådets Procesretsudvalg
 • Medlem, Danske Advokaters Miljøretsudvalg
 • Medlem, Advokatrådets lovudvalg, det miljøretlige panel
 • Medlem, Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, International Bar Association
 • Bestyrelsesmedlem, Repræsentantskabet for Voldgiftsinstituttet (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Danske Miljøadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, ATV Fonden Jord & Grundvand (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Jascha Fonden
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i SAND-gruppen
 • Redaktør for Tidsskrift for Miljø
 • Censor ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Masteruddannelsen i Energi og Miljøret (Aarhus Universitet)

Publikationer

 • Karnovs Erhvervsjura: Beskyttelse af det ydre miljø, Karnov. Artikel
 • Erhvervsstrafferet, Karnov Group Denmark A/S. Bog
 • Praktisk voldgiftsret – Med fokus på Voldgiftsinstituttet, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Bog
 • Procesdokumenter i civile sager, Thomson Reuters. Bog
 • Proceduren, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Bog
 • Miljø for beslutningstagere, FSR's Forlag. Bog
 • Festskrift til juridisk klub, Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag. Artikel
 • Miljøhåndbog - et værktøj i kreditvurderingen, Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag. Artikel
 • Kommenterede miljølove, Schultz' Forlag. Bog
 • Miljø for beslutningstagere, FSRs Forlag. Bog
 • Der mangler en plan – en debatbog om forurenet jord, Akademiet for tekniske Videnskaber, ATVs. Bog

Uddannelse og sprog

 • Advanced Post Graduate International Arbitration Training
 • Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse
 • Møderet, Højesteret
 • Uddannelse i udlandet
 • Post Graduate Studies, Environmental Law
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Tysk

Ratings

Bech-Bruun Recommended by Legal500

Bech-Bruun’s environmental practice is ‘among the best’ and provides the full range of services for a broad range of clients, including public sector entities such as the Danish Agriculture and Food Council and the Region Zealand. The five-partner team is led by the ‘very skilled and service-mindedHåkun Djurhuus and Jacob Brandt, who stands out for his ‘strategic mindset and experience from the regulatory side’. The group advised the Municipality of Fredericia in relation to the spillage of liquid fertiliser in the harbour. Other highlights include the department assisting Femern with public law matters regarding the construction of a tunnel; and advising Nord Stream 2 on the construction and operation of two pipelines in the Baltic Sea, including the environmental impact assessment.

Legal500, Environment

Chambers and partners

Håkun Djurhuus is particularly known among interviewees as a "really good environmental lawyer" while sources also praise his abilities in public law trials. He is also active in administrative law and often assists with construction matters. He successfully represented Metroselskabet in a Supreme Court case regarding liability for costs incurred in rerouting pipelines around the Cityringen metro construction site.

Chambers and Partners Europe, Public Law