Advokat
København

Christian Monberg

Christian Monberg er specialiseret inden for konkurrenceret

Christian Monberg rådgiver nationale og multinationale virksomheder inden for bl.a. teknologi, medie og telecom (TMT), life science og medico, transport og logistik samt finans om alle aspekter af konkurrenceregulering. 

Christian har stor erfaring med de konkurrenceretlige aspekter i forbindelse med strukturering og gennemførelse af M&A transaktioner, herunder fusionskontrol, governance mekanismer og clean team strukturer.

Herudover har Christian betydelig erfaring med rådgivning og repræsentation af klienter i forbindelse med administrative processer ved konkurrencemyndighederne og procedurer ved domstolene.

Ud over sin konkurrenceretlige praksis har Christian omfattende viden om grundlovsmæssige spørgsmål, offentligretlige forhold og regulatoriske processer og rådgiver bl.a. om særlige lovgivningsmæssige processer eller problemstillinger.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • M&A og Selskabsforhold
 • Offentlig virksomhed og forvaltning

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
 • Medlem, Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Udstationeret hos Handelsbanken, Juridisk Afdeling
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret

Publikationer

 • Udlevering til strafforfølgning for konkurrenceretsovertrædelser, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur. (Københavns Universitet)
 • Uddannelse i udlandet
 • Uddannelse i udlandet
 • Uddannelse i udlandet
 • Engelsk
 • Svensk
 • Norsk