Advokat
København

Christian Vinter Hagstrøm

Christian Vinter Hagstrøm er specialiseret i persondataret

Christian Vinter Hagstrøm rådgiver danske og udenlandske virksomheder samt offentlige myndigheder om persondataret. 

Hans ekspertise inkluderer rådgivning om persondataretten på alle niveauer i organisationer – herunder ved udarbejdelse af databehandleraftaler, implementering af politikker og procedurer, håndtering af interne og eksterne interessenter, kommunikation med Datatilsynet, intern uddannelse samt persondataretlige revisioner og analyser.

Christian har en baggrund som fuldmægtig i Datatilsynet, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med håndhævelse af persondataloven i forbindelse med inspektioner, behandling af sager om offentlige myndigheders og private virksomheders behandling af personoplysninger samt lovforberedende arbejde. Derudover har Christian arbejdet med Datatilsynets deltagelse i Artikel 29-gruppen i Bruxelles. 

Endelig er Christian en dygtig underviser, der bl.a. underviser i emner inden for databeskyttelse.

 

Teamet

Persondata

  • Persondata
  • Compliance
  • It og digitalisering

Uddannelse og sprog

  • Uddannelse i udlandet
  • Advokat
  • Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • Engelsk