Partner
København

Claus Berg

Claus Berg er specialist i entreprise- og udbudsret

Med sine mere end 30 års erfaring har Claus Berg opnået en position som en af de absolut fortrukne advokater i bygge- og anlægssektoren.  Som specialist i entrepriseret og udbudsret rådgiver Claus bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i både udbuds- og udførelsesfasen, herunder spørgsmål om ansvar for mangler og forsinkelser, forsikring og ekstrakrav. Claus fungerer ofte som procedør i sager om entreprise og udbud samt inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder.

Claus har omfattende erfaring med tilrettelæggelse af udbud samt koncipering og forhandling af kommercielle og offentlige kontrakter. Desuden har han betydelig erfaring i gennemførelse af rets- og voldgiftssager ved bl.a. Landsretten og Højesteret samt i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt erfaring som voldgiftsdommer.

Endelig er Claus en anerkendt foredragsholder og underviser inden for sine specialer, hvor han bl.a. afholder interne virksomhedskurser for DJØF og Danske Advokater samt i Bygherreforeningen.

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • Konfliktløsning
 • Fast ejendom og Entreprise
BB
Partner Claus Berg
"Gensidig tillid er alfa omega, advokaten er jo klientens tillidsmand."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Konkurrenceankenævnet (udpeget af Erhvervs -og Vækstministeren)
 • Medlem, Det Danske Selskab for Byggeret
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Forsikringsret
 • Medlem, Højesteretsskranken

Publikationer

 • Karnovs lovkommentar til Udbudsloven , Karnov Group. Bog
 • Udbudsloven, kapitel 20: Udbudsloven og byggeriet, Ex Tuto. Artikel
 • Udbudsret i byggeriet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 998 sider. Bog
 • Selskabsret for praktikere, Forlaget Thomsen. 547 sider. Bog
 • Kommunal Systemeksport, KL's Forlag. 307 sider. Bog
 • Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet, Ugeskrift for Retsvæsen. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Chambers and partners

Claus Berg is a notable figure in public procurement law who also frequently handles contentious matters relating to procurement in infrastructure and construction projects. His "grasp of construction sector cases" and "knowledge of local authorities" is particularly highlighted by sources.

Chambers Europe, Competition/European Law

Bech-Bruun Recommended by Legal500

The practice was bolstered by the recruitment of Claus Berg from Viltoft in 2015.

Legal 500, Energy

Chambers and partners

Claus Berg specialises in construction disputes and is lauded for his "talent" and “great technical knowledge.” He represented Kai Andersen in a case regarding compensation for loss of profits on the construction contract of the Nykøbing Falster prison.

Chambers and Partners Europe, Dispute Resolution

Chambers Global Rating 2018 - Bech-Bruun
Claus Berg specialises in construction disputes and is lauded for his "talent" and “great technical knowledge.” He represented Kai Andersen in a case regarding compensation for loss of profits on the construction contract of the Nykøbing Falster prison.

Chambers and Partners Global, Dispute Resolution