København

Asbjørn Dalum Andersen

Photo of Asbjørn Dalum Andersen

Asbjørn Dalum Andersen er specialiseret inden for konkurrence- og udbudsret

Asbjørn Dalum Andersen er specialiseret inden for konkurrenceret og udbudsret.

Inden for konkurrenceretten rådgiver Asbjørn bl.a. om konkurrenceretlig compliance, horisontale og vertikale aftaler, fusionskontrol samt spørgsmål om misbrug af dominerende stilling. Asbjørn har siden 2014 været ansat som ekstern lektor i konkurrenceret på CBS. Herudover har Asbjørn erfaring fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrenceret.

Asbjørn rådgiver om alle aspekter af udbudsretten, herunder udbudspligt, tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsprocesser, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrol af udbudsmateriale og rådgivning i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Asbjørn har siden 2015 været ansat som ekstern lektor i udbudsret ved Københavns Universitet.

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • EU- og konkurrenceforhold

Hverv og medlemskaber

 • Ekstern lektor, Public Procurement Law
 • Ekstern lektor, Konkurrenceret og Industriøkonomi
 • Medlem, Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Selskabsret

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet
 • Engelsk
 • Norsk
 • Svensk