Intensiv og aktuel undervisning om databeskyttelse. Vi tilbyder jævnligt tre forskellige uddannelser, hvor vi sætter fokus på arbejdet med databeskyttelse, som er et område i konstant udvikling.

1) DPO-uddannelsen
Vi har gennemført 14 fuldt bookede og topevaluerede DPO-uddannelser og uddannet næsten 300 deltagere til at stå rustet og klar til at varetage de mange nye opgaver, som databeskyttelsesforordningen har medført. 

På DPO-uddannelsen bliver du klædt på til rollen som Data Protection Officer/ databeskyttelsesrådgiver (DPO). Vi forbereder dig på det ansvar, der følger med rollen og uddanner dig i, hvordan du bedst muligt håndterer persondataret i praksis.

Se programmet fra uddannelsen i 2020 her.

"Det har været en fornøjelse at deltage – virkeligt højt fagligt niveau og mange gode redskaber, der kan bruges i mit fremtidige liv som DPO"

Offentlige myndigheder og en række virksomheder er underlagt et lovkrav om at have en Data Protection Officer eller databeskyttelsesrådgiver, da databeskyttelsesforordningen i betydelig grad har skærpet kravene til behandlingen af personoplysninger. Både private virksomheder og offentlige myndigheder er blevet pålagt strenge dokumentationskrav – og bødeniveauet er steget markant.

Virksomheder, der ikke er underlagt et lovkrav om at udpege en DPO, bør udpege en medarbejder med ansvar for arbejdet med databeskyttelsescompliance. Hvis disse virksomheder opretter en funktion, som får titlen DPO eller databeskyttelsesrådgiver, er de underlagt præcis de samme regler som offentlige myndigheder og virksomheder, der er underlagt lovkravene om at ansætte en DPO. 

"Lige i skabet! I er milepæle foran - Tak!"

DPO-uddannelsen er bygget op om følgende emner:

  • Din rolle som DPO
  • Grundlæggende databeskyttelsesret
  • Compliance og internationale dataoverførsler 
  • Informationssikkerhed
  • Kommunikation og handlingsplan.

Underviserne er nogle af Danmarks mest anerkendte eksperter inden for persondata og omfatter, udover specialister fra Bech-Bruun, også undervisere fra Datatilsynet, Supplement AS og Københavns Universitet. 

Praktisk information
DPO-uddannelsen strækker sig over fem dage, og du får adgang til alt relevant materiale inden for området. Uddannelsen henvender sig til både private virksomheder og offentlige myndigheder og til dig, som enten skal varetage rollen som DPO, eller som skal være med til at organisere DPO-funktionen. Du har fx en baggrund inden for HR, compliance, jura, it-ledelse, informationssikkerhed eller lignende.

2)   DPO Digital
DPO Digital er vores topevaluerede DPO-uddannelse i webinarformat. Det har været centralt for vores udvikling af uddannelsen at sikre et fortsat stort udbytte.

Undervisningen er intensiveret og placeret over en arbejdsuge, hver dag kl. 9.00-12.00. Forløbet er fyldt med langt de fleste emner og områder, som sædvanligvis er en del af DPO-uddannelsen og udvides derudover med en DPO Digital Follow Up efter nogle måneder, hvor vi håber at kunne mødes ansigt til ansigt.

Vi forventer at gennemføre uddannelsen igen i juni 2021. Nærmere info følger.

I mellemtiden kan du skrive dig på interesselisten til uddannelsen her. Bemærk, at der kan forekomme mindre justeringer ift. den uddannelse, vi planlægger i juni 2021.

3)  Praktisk databeskyttelse
Hvor virksomheder og organisationer til en start primært fokuserede på at blive klar til at opfylde de konkrete krav i databeskyttelsesforordningen, efterspørger mange nu vejledning om konkrete databeskyttelsesretlige problemstillinger. Både i forhold til mindre spørgsmål i dagligdagen og større spørgsmål af mere strategisk karakter.

Kurset Praktisk databeskyttelse består af to intensive undervisningsdage, hvor vi sætter fokus på fire centrale og aktuelle emner, som er relevante for alle organisationer, som behandler personoplysninger: Politikker, HR, markedsføring og ny teknologi.

Et område i konstant udvikling
Databeskyttelsesretten udvikler sig hele tiden, og det er derfor vigtigt, at organisationens centrale stakeholders løbende holder sig opdateret og uddanner sig.

På Praktisk databeskyttelse har vi fokus på dit arbejde med databeskyttelse i dagligdagen, og derfor får du også mulighed for at sende ønsker til emner eller konkrete spørgsmål, som vi kan inddrage i undervisningen.

Læs mere og se det samlede program fra 2020 her.