Den finansielle lovgivning stiller særlige krav til indretningen og driften af forsikrings- og pensionsvirksomheder. De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og de stadigt nye og øgede krav påvirker den måde, forsikrings- og pensionsvirksomheder drives på, herunder investeringsprocesser.

De mange måder at formidle pensionsprodukter på stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom den øgede anvendelse af persondata medfører særskilte udfordringer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har mange års erfaring med at rådgive forsikrings- og pensionsvirksomheder om alle aspekter af den finansielle regulering og regulatoriske forhold. Se i øvrigt også vores kompetencer inden for forsikringsområdet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Reguleringen af forsikrings- og pensionsvirksomheder
 • Udarbejdelse af pensions-/forsikringsprodukter og distribution heraf
 • Pensionsforsikring
 • Interne complianceforhold
 • Offentligretlig regulering af pensionskasser
 • Investeringsprocesser og investeringsstrukturer (prudent person)
 • Vedtægter, pensionsregulativer, politikker og forretningsgange
 • Governance-forhold, herunder forberedelse og afholdelse af generalforsamlinger som dirigent
 • Fusioner og overdragelser 
 • Kontakt til Finanstilsynet og relevante myndigheder, herunder i forbindelse med inspektionsbesøg eller sager 
 • Retssager og øvrige tvister.

Vi har et indgående kendskab til både lovgivning og praksis og har mange års erfaring og gode samarbejdsrelationer med Finanstilsynet og andre myndigheder.

For at sikre jer den bedste rådgivning samarbejder vi, når der er behov for det, med specialister inden for fx Forsikring, Regulatoriske forhold samt M&A & Selskabsforhold.

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.