Da persondataforordningen fik virkning den 25. maj 2018 skulle alle offentlige myndigheder og visse virksomheder udpege en såkaldt Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver. En løsning er at outsource opgaven til Bech-Bruun, der har Danmarks stærkeste team af erfarne persondataspecialister.

Det kan være vanskeligt at finde og økonomisk byrdefuldt at ansætte den rette person til en DPO-stilling, der opfylder forordningens krav om ekspertviden om og praktisk erfaring med persondataret. Derfor har vi udviklet en DPO-service, hvor vi tager os af de opgaver, som persondataforordningen kræver. 

Ved at outsource DPO-funktionen til os får I for et fast månedligt beløb en ekstern DPO-service, som varetager alle de opgaver og den løbende uddannelse, som persondataforordningen kræver af en DPO, ligesom der vil være en økonomisk besparelse sammenlignet med ansættelse af en DPO. Derudover indebærer outsourcing en større fleksibilitet fx løbende op- og nedskalering af opgaven i forhold til jeres behov samt ingen sårbarhed ved sygdom, ferie mv.

Bech-Bruun varetager DPO'ens opgaver 
DPO'en skal varetage en række funktioner blandt andet rådgive om persondataforordningens krav til behandling af personoplysninger, varetage kontakten til Datatilsynet, medvirke til at sikre awareness i organisationen, gennemføre kontrolprocesser og deltage i møde med organisationens ledelse. Derudover er det et krav i persondataforordningen, at DPO'en har ekspertviden og praktisk erfaring med persondataret.

Ved at outsource DPO-funktionen til os flyttes ansvaret for opgaven over til Bech-Bruun. Det fungerer blandt andet ved, at vi i Bech-Bruun - med vores team af erfarne persondataspecialister - sørger for at være kontaktpunkt og bindeled overfor borgere/kunder, herunder visitering af indsigtsanmodninger og klager m.m., administration af korrespondance med borgere/kunder og tilsynsmyndighed mv. Vi sørger for at være kontaktpunkt og bindeled overfor tilsynsmyndigheder, og kan bl.a. tilbyde 24-timers emergency-assistance i forbindelse med sikkerhedsbrud, der involverer personoplysninger, deltagelse i fysiske kontrolbesøg fra tilsynsmyndighed mv. Vi rådgiver også i forbindelse med konsekvensanalyser, sikkerhed og registreredes rettigheder mv..

Supplerende ydelser
Udover at I kan outsource DPO-funktionen til os, tilbyder vi også en række andre værdiskabende ydelser, som fx Bech-Bruun DPO Lab, uddannelse, juridisk hotline og et persondatastyringsværktøj kaldet PACTIUS Privacy.

Læs mere i vores folder om DPO-service og kontakt os for et uforpligtende møde.