De stadigt mere komplekse persondataregler bliver konstant udfordret af den digitale udvikling. Området indeholder væsentlige muligheder for udvikling af nye og optimering af eksisterende forretningsområder via øget udnyttelse af personoplysninger. Overholder en organisation ikke reglerne, kan det imidlertid have alvorlige konsekvenser i form af læk og misbrug af personoplysninger, tab af goodwill og markedsværdi, erstatningskrav samt ikke mindst store bøder.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) fik virkning den 25. maj 2018. Det betyder, at alle offentlige og private organisationer nu er underlagt strengere lovkrav i forbindelse med behandling af personoplysninger. Der er kommet øget fokus på lovlig behandling af personoplysninger. Organisationer har indført procedurer og ændrede arbejdsgange for at sikre løbende compliance, herunder bl.a. i forhold til databehandlere, dokumentationskrav og reduktion af risiko. Både dataansvarlige og databehandlere er underlagt de strenge lovkrav, og fx alene indsamling af et personnavn, en e-mailadresse eller et telefonnummer aktiverer reglerne.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vores rådgivning fokuserer på praktisk anvendelige løsninger. Vores klienter er danske virksomheder, internationale koncerner med hovedsæde eller datterselskaber i Danmark og offentlige myndigheder. Vi har stor erfaring med at rådgive klienter i samspillet mellem persondataret og særlovgivning, herunder den finansielle lovgivning, sundhedslovgivningen og markedsføringslovgivningen. Vi tilpasser vores rådgivning til organisationens strategi og kommercielle virkelighed – uanset om der er tale om en mindre virksomhed, et C 25 selskab eller en offentlig myndighed. Gennem de seneste år har vi hjulpet mere end 300 organisationer med persondata-compliance, herunder implementering af GDPR.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Persondata-strategi, herunder persondata-complianceprogrammer
 • Persondata-mapping
 • Gap-analyser
 • Internationale dataoverførsler, herunder Binding Corporate Rules (BCR)
 • Sikkerhedsbrud
 • Outsourcing
 • DPA Service
 • DPO Support
 • DPO Service
 • GDPR Support
 • Pactius
 • SmartDraft
 • Behandling af medarbejderoplysninger
 • Persondata i markedsføringsøjemed
 • Brug af kundedata og cookies
 • Persondataretlig due diligence og virksomhedsoverdragelser
 • Persondataretlig audit (download folder her)
 • Data protection mock audit (download folder here)
 • Databehandleraftaler og kontrol af databehandlere
 • Tilladelser fra Datatilsynet
 • Apps, kunstig intelligens (AI), big data mv.
 • Cloud computing.

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at I overholder lovgivningen, fx ved at tilbyde en persondataretlig foranalyse eller en audit der kontrollerer, om de tiltag I allerede har implementeret er tilstrækkelige og overholdes i organisationen. Vi forsyner jer med et risikobillede og nødvendige, operationelle anbefalinger til implementering (”closing af gaps”). 

Tablet digitalisering Bech-Bruun
Privacy

Privacy giver jer overblik over virksomhedens behandling af personoplysninger - ét samlet sted.

Vi udbyder også en DPO-uddannelse til de organisationer, som er forpligtet til eller frivilligt vælger at udpege en DPO. Uddannelsen kan også bruges af organisationer, der ikke skal have en DPO, men ønsker en af de mest grundige uddannelser i persondataret på kursusmarkedet.

For at sikre den bedste rådgivning samarbejder vi ofte, når der er behov for det, med vores specialister inden for blandt andet Compliance, Fast Ejendom & Entreprise, EU & konkurrenceforhold, Arbejds- og ansættelsesret, Pension, Forsikring mfl. 

BB

Hold din juridiske viden opdateret

Vil du gerne følge med i udviklingen og holde dig opdateret? Modtag nyheder inden for de områder, du interesserer dig for.

Persondata

Data Privacy and Protection

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranking: tier 1

The IP and technology team at Bech-Bruun works with a range of clients, including public bodies, Danish businesses and global corporations. Led by Mikkel Friis Rossa, the group advises on the full gamut of data protection issues, from GDPR disputes and outsourcing mandates to DPO services and the implementation of data protection compliance programmes. Other key members of the team include Susanne Stougaard, who focuses on gap analyses and data mapping, and newly promoted partner Charlotte Bagger Tranberg, who is an expert in EU law.

The Bech-Bruun house delivers very professional and thorough advice. The Data privacy and protection team is in our opinion one of the most competent teams in Denmark.

Bech-Bruun has a very practical approach to complex legal issues and understands the value of aligning solutions with business needs, when possible.

With their highly specialized team in data protection, Bech-Bruun offers a very unique service, also to public authorities.

Seen from the point of view of the client the team gives us a perfect match. We are receiving extremely competent advice and unrequested information about new practices. Our requests are treated immediately and with a prompt response.

Legal 500, Data Privacy and Protection

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.