Storbritannien har meldt sig ud af EU, og det får uundgåeligt betydelige konsekvenser, ikke alene for britiske virksomheder, men lige så for danske virksomheder, der opererer i Storbritannien.

Storbritannien er pr. 31. januar 2020 udtrådt af EU efter tre års forhandlinger. Storbritannien er trådt ind i en overgangsperiode, der som udgangspunkt gælder til udgangen af 2020. I denne periode gælder EU’s regler fortsat for britiske borgere og virksomheder, og i perioden vil der pågå forhandlinger mellem Storbritannien og EU med henblik på at komme til enighed om de aftaler, der skal gælde ved den endelige udtræden ved udgangen af 2020. 

Brexit får betydning for en lang række danske virksomheder, der handler med Storbritannien. I det værst tænkelige scenarie, hvor Storbritannien og EU ikke formår at opnå enighed om handelsaftaler før udgangen af 2020, vil samhandel med Storbritannien ske på samme vilkår, som samhandel med tredjelande, der ikke er indgået handelsaftaler med (WTO). 

Storbritannien er et vigtigt marked for danske virksomheder, idet Storbritannien aftager omkring 9 procent af dansk eksport. Uden en aftale vil danske varer og serviceydelser blive ramt af afgifter, som vil forsinke og fordyre samhandlen med Storbritannien, herunder vil særligt told og toldprocedurer kunne medføre store konsekvenser. Også i relation til finansielle tjenester og forsikringer skal virksomheder være opmærksomme på de konsekvenser, som Storbritanniens udtræden medfører. Forsikringer etableret gennem britiske forsikringsselskaber vil uden en aftale være at betragte som værende etableret i et tredjeland, ligesom britiske revisorer vil sidestilles med revisorer fra tredjelande, der således ikke vil være godkendte til lovpligtig revision af regnskaber. 

Danmark ønsker at fastholde et tæt økonomisk og politisk samarbejde med Storbritannien og arbejder sammen med de resterende 26 tilbageværende EU-lande for at sikre en aftale med Storbritannien inden udløbet af overgangsperioden.

Vi følger udviklingen tæt, ligesom vores juridiske spidskompetencer står klar til at hjælpe i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Se her, hvem du kan kontakte inden for vores områder

Arbejds- og ansættelsesret

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejds- og ansættelsesret, skal du være velkommen til at kontakte partner, Lise Lauridsen.

Energi & Forsyning

Hvis du har spørgsmål vedrørende energi og forsyning, skal du være velkommen til at kontakte partner, Per Hemmer eller specialistadvokat, Rania Kassis.

EU & Konkurrenceforhold

Hvis du har spørgsmål vedrørende EU & Konkurrenceforhold, skal du være velkommen til at kontakte partner, Peter Stig Jakobsen.

Fast ejendom & Entreprise

Hvis du spørgsmål vedrørende fast ejendom og entreprise, skal du være velkommen til at kontakte partner, Jesper Bøge Pedersen, partner, Sven Frode Frølund og partner, Jens Hjortskov.

Finansiering

Hvis du har spørgsmål vedrørende finansiering, skal du være velkommen til at kontakte partner, David Moalem og partner, Morten Krogsgaard.

Forsikring og pension


Hvis du har spørgsmål vedrørende forsikring og pension, skal du være velkommen til at kontakte partner, Anne Buhl Bjelke eller partner, Camilla Søgaard Hudson.

Insolvens & Rekonstruktion


Hvis du har spørgsmål vedrørende insolvens og rekonstruktion, skal du være velkommen til at kontakte partner, Morten Krogsgaard.

Intellectual Property


Hvis du har spørgsmål vedrørende intellectual property, skal du være velkommen til at kontakte partner, Martin Dræbye Gantzhorn, partner, Klaus Ewald Madsen, partner, Dan Bjerg Geary, partner Mikkel Friis Rossa eller partner Niels M. Andersen.

It & Digitalisering

Hvis du har spørgsmål vedrørende it og digitalisering, skal du være velkommen til at kontakte partner, Niels M. Andersen.

Kapitalmarked

Hvis du har spørgsmål vedrørende kapitalmarked, skal du være velkommen til at kontakte partner, Morten Krogsgaard.

Konfliktløsning


Hvis du har spørgsmål vedrørende konfliktløsning, skal du være velkommen til at kontakte partner, Anne Buhl Bjelke, partner, Carsten Pedersenpartner, Camilla Søgaard Hudson eller partner, Johannes Grove Nielsen

Life Science

Hvis du har spørgsmål vedrørende Life Science, skal du være velkommen til at kontakte partner, Klaus Ewald Madsen eller partner, Martin Dræbye Gantzhorn. 

M&A & Selskabsforhold


Hvis du har spørgsmål vedrørende M&A og selskabsforhold, skal du være velkommen til at kontakte partner, Thomas Gjøl-Trønning.

Persondata


Hvis du har spørgsmål vedrørende persondata, skal du være velkommen til at kontakte senioradvokat, Egil Husum.

Regulatoriske forhold

Hvis du har spørgsmål vedrørende regulatoriske forhold, skal du være velkommen til at kontakte partner, David Moalem.

Shipping & Logistik


Hvis du har spørgsmål vedrørende shipping og logistik, skal du være velkommen til at kontakte partner, Johannes Grove Nielsen eller partner, Camilla Søgaard Hudson.

Skat

Hvis du har spørgsmål vedrørende skat, skal du være velkommen til at kontakte partner, Thomas Frøbert

Trademarks & Design


Hvis du har spørgsmål vedrørende varemærker og design, skal du være velkommen til at kontakte partner, Claus Barrett Christiansen og managing associate, Inge Kirstine Schou.

Nyheder om Brexit

00 / 00
BB

Hold din juridiske viden opdateret

Vil du gerne følge med i udviklingen og holde dig opdateret? Modtag nyheder inden for de områder, du interesserer dig for.