Bech-Bruun Emergency Services Team (BEST) er vores juridiske udrykningshold. Vi stiller op døgnet rundt, også i weekender og på helligdage.

Hvis din virksomhed rammes af en ulykke eller krise, gælder det om at sikre jeres retsstilling. Jo før den juridiske assistance kommer, jo bedre kan I varetage virksomhedens interesser og beskytte dens værdier.

BEST rykker ud i kritiske situationer for eksempel for at rådgive om bevissikring og tabsbegrænsende foranstaltninger og andre forhold, der er med til at sikre virksomhedens interesser.

Så snart vi har fået dit opkald, overtager vi det videre forløb, og sikrer, at din virksomhed får den nødvendige rådgivning og assistance på et tidspunkt, hvor det virkelig kan gøre en forskel.

Vi rykker blandt andet ud ved:

  • Bygningsskader
  • Brand
  • Forureningsulykker
  • Maritime forhold, skibsarrest og kollisionsskader.

Har du brug for juridisk assistance, så kontakt os på telefon 72 27 34 32.