Hos Bech-Bruun tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Derfor yder vi hvert år gratis rådgivning til en række organisationer, der arbejder for en bedre verden – både lokalt og globalt. Her kan du møde nogle af de organisationer, som har modtaget gratis juridisk rådgivning i 2020.

Dansk Søredningsselskab
Dansk Søredningsselskab (DSRS) er en almennyttig forening, der assisterer fritidssejlere og bådejere ved ikke-livstruende situationer til søs og hjælper det officielle beredskab. Bech-Bruun støtter foreningens arbejde ved at levere juridisk bistand pro bono og har i 2018 blandt andet hjulpet med forsikrings- og skatteforhold, donationspolitikker, GDPR, lejekontrakter samt diverse indkøb af redningsbåde og udstyr. En Bech-Bruun-partner har desuden i mange år været med i bestyrelsen.  

SMILfonden
SMILfonden har siden 2014 arbejdet på at få smilet frem hos børn med alvorlige eller kroniske sygdomme. I 2020 er foreningen vokset betydeligt og har på trods af COVID-19-pandemien iværksat flere nye initiativer. Siden 2018 har Bech-Bruun støttet SMILfonden med juridisk rådgivning pro bono. Vores støtte til foreningens arbejde har bl.a. betydet, at de har fået flere af deres initiativer varemærkebeskyttet.

Bellevue Teatret
Med en status som egnsteater i Gentofte Kommune og en smuk beliggenhed mellem skov og hav besøges Bellevue Teatret årligt af mere end 100.000 gæster til musikforestillinger og dansk dramatik og satire. Siden COVID-19 indtraf i 2020, har vi støttet Bellevue Teatret med juridisk rådgivning pro bono. Bech-Bruun-partner Niels Kornerup er formand for teatrets bestyrelse, og arbejdet har primært bestået i bestyrelsesarbejde og krisestyring i en tid med COVID-19-pandemi, herunder bistand med søgning af hjælpepakker mv.

Projekt S
Det handler om selvværd, selvtillid, sundhed og styrke, når Projekt S afholder udviklingsforløb. De fire s’er danner udgangspunktet for alt arbejdet i projektet, der henvender sig til unge i alderen 10-16 år. Bag konceptet står to iværksættere, der vil have mental sundhed blandt unge på dagsordenen. Siden oprettelsen i 2015 har Projekt S styrket over 2000 børn og unges mentale og fysiske muskler i København. Bech-Bruun har ydet juridisk rådgivning pro bono. 

ART 2030
ART 2030 sætter fokus på FN’s 17 verdensmål gennem kunst. I samarbejde med anerkendte kunstnere som Ai Weiwei, Yoko Ono og Jeppe Hein står ART 2030 for kunstværker, som inspirerer iagttageren til at forstå og ønske at arbejde for en bæredygtig fremtid. Bech-Bruun leverer juridisk bistand pro bono og har i 2020 bl.a. hjulpet ART 2030 med indgåelse af samarbejdsaftaler om skabelse af nye kunstprojekter.

Djøf
Djøf’s iværksætterretshjælp er en hjælp til Djøf’s medlemmer, der enten er iværksættere eller går med tanker om at blive iværksættere. I 2020 har Bech-Bruun ydet pro bono-arbejde i form af gratis retshjælp til Djøf’s medlemmer, der gennem retshjælpen kan søge råd om juridiske spørgsmål vedrørende iværksætteri, fx hvilken selskabsform man skal vælge, overvejelser i forhold til ejerstruktur, gennemlæsning af kortere kontrakter samt spørgsmål om moms og skat.