Ambitionen er at drive en ansvarlig virksomhed med høj integritet og højeste sikkerhed. Det gør vi ved at udfylde og forsvare den vigtige rolle, vi som førende advokatvirksomhed spiller for retssamfundet, og ved at sikre den højeste etiske standard og åbenhed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i vores relation til vores klienter.

Vi valgte i 2015 som den første advokatvirksomhed at tilslutte os Danske Advokaters advokatKODEKS. Tilslutningen betyder, at vi fortsat arbejder aktivt med de fem principper: åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt mangfoldighed og diversitet.

advokatKODEKS er advokatbranchens synliggørelse af, at branchen tager samfundsansvaret alvorligt. advokatKODEKS sikrer, at vi som advokatvirksomhed fortæller omverdenen eksplicit om det, vi står for. Om de værdier, vi skaber, hvordan vi driver vores virksomhed, og hvad det er, der gør os særlige som uafhængige rådgivere.

Kodeksets værdier retter sig mod kunder, medarbejdere og offentligheden. Det handler om medarbejdervendte værdier om god ledelse og diversitet, men også generelle værdier om etik, socialt ansvar samt åbenhed og gennemsigtighed.