CSR indefra. Vi engagerer os i CSR-initiativer, der understøtter de værdier, vi baserer vores forretning på.

Vi har blandt andet tidligere bygget to skoler i Afrika i samarbejde med Red Barnet, arbejdet med entreprenører i Kenya og indgået talrige pro bono-partnerskaber med blandt andre Røde Kors, MaryFonden, WWF og Foreningen Grønlandske Børn. Vi har desuden et stort fokus på videndeling og uddannelse og holder hvert år en lang række kurser og seminarer gennem vores Academy for klienter. Vi har de sidste mange år arbejdet målrettet på at reducere vores ressourceforbrug. Den indsats har betydet, at vi nu har det laveste el-, vand- og varmeforbrug per medarbejder nogensinde, og at vi aldrig før har genereret så lidt affald per medarbejder.

Vores arbejde og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. Derfor har vi udarbejdet en code of conduct, der udtrykker vores krav til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Som en af de første advokatvirksomheder valgte vi i 2015 at tiltræde Danske Advokaters nye advokatKODEKS. Ansvarlig forretningsførelse er et vigtigt element i den måde, vi driver virksomhed på. Det var derfor naturligt for os at tilslutte os advokatKODEKS’et. Tilslutningen betyder, at vi forsat vil arbejde med de fem principper: åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt mangfoldighed og diversitet. Med Danske Advokaters advokatKODEKS forpligter vi os til at arbejde med de fem principper, der alle bidrager til den samfundsmæssige værdiskabelse samt til den bedst mulige rådgivning for kunden.

Siden 2009 har vi været engageret under UN Global Compact og rapporterer årligt om vores tiltag og resultater. Du kan her downloade rapporterne, hvor du også kan læse om vores pro bono-arbejde og pro bono-partnerskaber.