Ny elproduktionsbekendtgørelse undtager bevillingskrav for vindmølle- og solcelleanlæg.

Alle elproduktionsanlæg med en kapacitet på over 25 MW har hidtil skulle ansøge om bevilling til elproduktion efter elforsyningslovens § 10. Det gjaldt uanset om anlægget var placeret på havet eller på land.

En ny elproduktionsbekendtgørelse er trådt i kraft den 1. januar 2022 og erstatter kraftværksbekendtgørelsen. Elproduktionsbekendtgørelsen indfører en mere enkel procedure for opstilling af nye vindmølle- og solcelleanlæg ved bl.a. at undtage VE-anlæg fra bevillingskravet i elforsyningsloven.

Den nye procedure
Nye vindmølle- og solcelleanlæg over 25 MW på land skal ansøge Energistyrelsen om etableringstilladelse og elproduktionstilladelse efter hhv. § 11 og § 13 i elproduktionsbekendtgørelsen. Ansøgningerne kan indgives samtidigt.

Anlægsejere skal fortsat leve op til relevante krav og vilkår som følger af bevillingssystemet, herunder navnlig krav til teknisk og finansiel kapacitet. Energistyrelsens praksis fra bevillingssystemet vedrørende teknisk og finansiel kapacitet vil ifølge lovforarbejderne som udgangspunkt blive videreført.

Havvindmølleparker er underlagt de eksisterende tilladelseskrav i VE-loven, men er nu undtaget bevillingskravet i elforsyningsloven.

Beredskabskravene i elberedskabsbekendtgørelsen og IT-beredskabsbekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, der har tilladelse til elproduktion fra anlæg over 25 MW efter elproduktionsbekendtgørelsen eller VE-loven.

Vindmølle_Bech-Bruun

Betydning for eksisterende bevillinger
Eksisterende elproduktionsbevillinger opretholdes i overensstemmelse med deres indhold og varighed.

En virksomhed der holder en gyldig elproduktionsbevilling efter elforsyningsloven vil blive berørt af de nye regler, hvis driften fra anlægget skal fortsætte efter bevillingens udløb. Inden bevillingens udløb skal virksomheden ansøge om elproduktionstilladelse for at fortsætte driften af anlægget.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.