Den britiske regering har besluttet at fastholde de eksisterende konsumptionsregler. De konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig data til at foretage en tilbundsgående vurdering af de økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring af reglerne.

Siden Brexit har UK opereret med både national og regional (EØS) konsumption af IP-rettigheder, således at varer, der første gang er bragt på markedet i EØS eller UK med rettighedshaverens samtykke, lovligt kan parallelimporteres og sælges i UK. EU accepterer derimod forsat kun regional konsumption, hvorfor varer, der første gang er bragt på markedet i UK med varemærkeindehaverens samtykke, ikke lovligt kan parallelimporteres til EØS.

Den britiske regering afholdte fra juni til august 2021 en høringsrunde med henblik på at vurdere og beslutte, hvordan de fremtidige konsumptionsregler skulle udformes.

Brexit - Bech-Bruun

Regeringen har nu gennemgået og analyseret de indkomne høringssvar fra både erhvervslivet, forskellige organisationer og enkelte forbrugere. På baggrund af en indledende analyse har regeringen i en meddelelse offentliggjort den 18. januar 2022 konkluderet, at der endnu ikke er tilstrækkelig data til at foretage en tilbundsgående vurdering af de økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring af konsumptionsreglerne.

De eksisterende konsumptionsregler fastholdes derfor indtil videre.

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat nogen tidshorisont for ændring af konsumptionsreglerne. Regeringen oplyser blot, at man ønsker at afvente den yderligere udvikling af den politiske ramme, før man vil genoverveje og træffer beslutning om en ændring af reglerne.

Bech-Bruun følger udviklingen tæt, og vi vil løbende opdatere vores klienter om nyt.