Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om at udskyde indfasningen af nye, strammere energiafgrødekrav i biogasproduktion fra 2022. Aftalen skal fremme en øget biogasproduktion i Danmark her og nu med henblik på at mindske afhængigheden af russisk gas.

Read in English here.

Bech-Bruun rådgiver i projekter om etablering og overdragelse af biogasanlæg. I biogasprojekter er det afgørende, at der er tilstrækkelige biomasseressourcer til rådighed for det pågældende biogasanlæg, og det er ikke alle biomassetyper, der er lige egnet til at producere biogas. Energiafgrøder som majs, roer, korn, græs samt jordskokker er særligt egnet og kan øge produktionen af biogas. Men der gælder lovkrav om en begrænset tilsætning af energiafgrøder i biogasproduktionen af hensyn til biogassens bæredygtighed og klimapåvirkning.

Netop hensyn til bæredygtighed og klimapåvirkning var baggrunden for en politiske aftale fra juli 2021 om at indfase strengere krav til anvendelsen af energiafgrøder i biogasproduktion, som skulle gælde allerede fra august 2022.

 

Mark_vindmølle

Midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen
Regeringen og et flertal af Folketingets partier er i april 2022 blevet enige om at udsætte den planlagte indfasning af de nye, strammere energiafgrødekrav med et år.

Det betyder, at der fortsat vil gælde en grænse for anvendelse af energiafgrøder på 12 procent til produktion af biogas i perioden 2022-2023.

Det er forventningen, at en fastholdelse af energiafgrødegrænsen på 12 procent frem til august 2023 kan øge biogasproduktionen med samlet 3 petajoule i perioden 2022-2023, hvilket svarer til cirka 15 procent af den årlige biogas produktion til gasnettet i dag.

Lavere grænser for anvendelsen af energiafgrøder skal som planlagt gælde fra indberetningsperioden 2023-24, hvor grænsen sænkes til 6 procent. Fra indberetningsperioden 2024-25 sænkes grænsen til 4 procent. Der er, som tidligere, lagt op til at indføre et bundfradrag for anvendelsen af energiafgrøder, der vil falde over tid.

Ændringer til bæredygtighedsbekendtgørelsen har været i høring med kort frist i løbet af april og  forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.