Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Managing associate +4572273649

Nu hvor folketingsvalget er overstået, er det tid til at tage de valgplakater ned, der i snart en måned har hængt rundt omkring i Danmark. Nedenfor gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i den forbindelse, herunder hvornår plakaterne senest skal være taget ned.

Reglerne for ophængning af valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder er reguleret i hhv. vejlovens §§ 84 og 85 og privatvejslovens §§ 66 a og 66 b. 

Hvad er en valgplakat? 

Valgplakater defineres i vejlovgivningen som ”valgagitatoriske meddelelser på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 kvadratmeter”, jf. vejlovens § 3, nr. 10 og privatvejslovens § 10, nr. 17. 

Hvornår skal en valgplakat tages ned?

Valgplakater må hænges op i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Da valget finder sted tirsdag den 1. november 2022, betyder det, at valgplakaterne senest skal være taget ned ved døgnets afslutning den 9. november 2022. 

Det er ikke nok blot at fjerne selve valgplakaten – også de midler, der er blevet anvendt til at hænge plakaterne op med, herunder strips, snore m.v., skal fjernes. 

 
valgplakat
Hvad sker der, hvis plakaterne ikke nedtages? 

Hvis valgplakaterne og de dertilhørende strips m.v., der har været brugt til ophængning, ikke er taget ned inden døgnets afslutning den 9. november 2022, kan vejmyndigheden fjerne dem, jf. vejlovens § 85, stk. 3 og privatvejslovens § 66 b, stk. 3. 

Ophængeren skal betale de udgifter, som vejmyndigheden har i forbindelse med nedtagning af plakater m.v. efter fristens udløb. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren udgifterne, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten efter kravet i vejlovens § 85, stk. 1 og privatvejslovens § 66 b, stk. 1, pålægges at afholde udgifterne, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning, jf. vejlovens § 85, stk. 6 og privatvejslovens § 66 b, stk. 6. 

Udover at kandidater til Folketinget selvfølgelig skal rydde op efter sig, er det også økonomisk fornuftigt at huske at fjerne valgplakaterne m.v. Endeligt er det rent miljømæssigt en god ide at gemme pladerne til næste valg.