Kulturministeriet har netop meldt ud, at implementeringen af de resterende bestemmelser i DSM-direktivet om ophavsrettigheder forventes gennemført i dansk ret den 1. juli 2023.

Kulturministeriet forventer at sende et lovforslag indeholdende bestemmelserne fra DSM-direktivet i offentlig høring senest i 4. kvartal af 2022. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i januar 2023 og gennemført i dansk ret per den 1. juli 2023. Kulturministeriet havde forinden meldt ud, at et lovforslag ville blive sendt i høring senest i juni 2022 med fremsættelse i Folketinget i efteråret 2022.

Det er blandt andet reglerne om frikøb fra udøvende kunstnere og ophavsmænd i DSM-direktivets artikel 18, som endnu ikke er implementeret i dansk ret. DSM-direktivet indfører blandt andet bestemmelser om, at ophavsmænd og udøvende kunstnere skal sikres et passende og forholdsmæssigt rettighedsvederlag samt mulighed for justering af vederlag.

Tablet

Du kan læse Bech-Bruuns artikel om den første del af implementeringen af DSM-direktivets artikel 15 og 17 her.

DSM-direktivet havde i sin helhed implementeringsfrist i medlemsstaterne den 7. juni 2021. Kulturministeriet præsenterede allerede i november 2020 en todelt tidsplan for implementeringen heraf, som blandt andet betød, at reglerne om frikøb først ville blive gennemført i dansk ret i 2. halvår af 2021. Denne implementeringsfrist er senere blevet udskudt af flere omgange, men forventes nu endeligt fastsat til den 1. juli 2023.

Anden del af implementeringen af DSM-direktivet kan få betydning for ophavsmænds og udøvende kunstneres stilling i forhold til frikøb af rettigheder og betaling herfor.